Veřejná zakázka: Hybridní pošta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 530
Systémové číslo VZ: P17V00000072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.11.2017
Předběžný zájem vyjádřit do: 22.11.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hybridní pošta
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní řešení hromadné korespondence Městské části Praha 5, přičemž služba zahrnuje zejména tisk, kompletaci a rozeslání cca 200 zásilek denně na adresy podle Zadavatelem dodané databáze.
Jedná o zajištění poštovních služeb – tzv. „hybridní pošty“ pro Městský úřad Praha 5 (dále jen MČ Praha 5).
S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Lhůta pro zaslání odpovědí: 22. 11. 2017, 14 hodin
Adresa pro zaslání odpovědí: korecova@zakazkyverejne.cz

Následně Zadavatel pozve účastníky, kteří ve lhůtě pro zaslání odpovědí, zaslali odpověď, na osobní jednání.

Zadavatel bude vést konzultace s účastníky samostatně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - řízení pro zadání ve zjednodušeném režimu
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků