Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací podle dokumentace pro provádění stavby zpracované v prosinci 2020 generálním projektantem spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řídký, ČKAIT 0009219 a současné provedení bouracích prací podle dokumentace pro stavební povolení zpracované v prosinci 2021 generálním projektantem spol. SUNCAD s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, zodpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, vše v katastrálním území Hlubočepy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.09.2022 10:00
Datum zahájení: 25.07.2022 06:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: