Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"PRAHA 5 – REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OKROUHLÍK"
podlimitní Hodnocení 15.12.2017 11.01.2018 10:00
Dodání kancelářských a hygienických potřeb
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2017 02.01.2018 10:00
Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5
podlimitní Vyhodnoceno 30.11.2017 18.12.2017 10:00
Hybridní pošta
nadlimitní Zadávání VZ 03.11.2017
"Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby"
nadlimitní Vyhodnoceno 16.09.2016 08.11.2016 10:00
všechny zakázky