Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt „SMART vzdělávání Městské části Praha 5“ – zajištění vzdělávacích aktivit v rámci KA 6 – Školení „Smart City“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 23.04.2019 15:00
„Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 15.04.2019 09:00
„Vytvoření nové učebny dílen“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 09.04.2019 13:00
Jesle Na Hřebenkách čp. 2765/3a - Zateplení pavilonu jeslí
podlimitní Hodnocení 15.03.2019 08.04.2019 10:00
Raudnitzův dům – bydlení pro seniory
podlimitní Hodnocení 15.02.2019 29.03.2019 10:00
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy
podlimitní Hodnocení 31.01.2019 22.02.2019 10:00
Pokládka podlahové krytiny pro administrativní budovy ÚMČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 28.01.2019 18.02.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 15.02.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 12.02.2019 09:30
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 15.02.2019 10:00
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 24.01.2019 12.02.2019 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
všechny zakázky