Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ledové plochy na náměstí 14. října
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 30.10.2019 10:00
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2019 01.11.2019 11:00
Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
nadlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 05.11.2019 10:00
"Obměna HW 2019"
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 14.10.2019 10:00
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 06.08.2019 27.08.2019 10:00
„Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5“
podlimitní Hodnocení 06.08.2019 26.08.2019 10:00
Technický dozor nad prováděním staveb
nadlimitní Hodnocení 26.07.2019 27.08.2019 10:00
Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
podlimitní Hodnocení 17.07.2019 09.08.2019 10:00
Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
podlimitní Hodnocení 21.06.2019 22.08.2019 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
všechny zakázky