Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky FZŠ Drtinova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 14.04.2020 10:00
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 23.04.2020 10:00
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 24.04.2020 10:00
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2020 04.05.2020 10:00
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2020 23.04.2020 10:00
Výměna oken a balkonových dveří v objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov (Ženské domovy)
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2020 30.04.2020 10:00
Rekonstrukce dveří hlavních vstupů pro bezbariérový přístup do budov úřadu MČ Praha 5, na adrese náměstí 14. října 1381/4 a Štefánikova 236/13, 246/15
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 20.02.2020 10:00
Náhrada diskového úložiště MČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 20.12.2019 14.01.2020 10:00
"Oprava skateparku Butovická, Praha 5"
podlimitní Hodnocení 12.12.2019 06.01.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5
nadlimitní Hodnocení 04.12.2019 07.02.2020 10:00
Oprava střechy Švédská 107/39, Praha 5 - Smíchov
podlimitní Hodnocení 11.11.2019 12.12.2019 10:00
Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 05.12.2019 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
všechny zakázky