Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"Nákup spotřebního IT materiálu"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2018 13.09.2018 10:00
"KC Prádelna – úpravy podlah"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2018 06.09.2018 10:00
STACIONÁRNÍ RADARY PRAHA 5
podlimitní Hodnocení 17.08.2018 14.09.2018 10:00
„Technické vybavení Odboru územního rozvoje“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 07.08.2018 10:00
ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu
podlimitní Hodnocení 03.07.2018 04.09.2018 11:00
Antigraffiti program MČ Praha 5
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2018 10.07.2018 11:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
"Správa objektů pro MČ PRAHA 5"
podlimitní Hodnocení 22.02.2018 22.03.2018 10:00
všechny zakázky