Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 20.02.2019 10:00
Pokládka podlahové krytiny pro administrativní budovy ÚMČ Praha 5
podlimitní Příjem nabídek 28.01.2019 18.02.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 15.02.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 12.02.2019 09:30
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 15.02.2019 10:00
Malířské práce administrativních budov ÚMČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 24.01.2019 12.02.2019 10:00
2. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2019 13.02.2019 10:00
"Vypracování sociálních pohřbů"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2018 18.12.2018 10:00
Revitalizace parku Klamovka, Praha 5
podlimitní Hodnocení 08.11.2018 30.11.2018 10:00
Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5
podlimitní Hodnocení 07.11.2018 04.12.2018 09:00
Dodání kancelářského nábytku pro úřední budovy ÚMČ Praha 5
podlimitní Hodnocení 07.11.2018 23.11.2018 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
všechny zakázky