Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Štefánikova 40/278, Praha 5 - oprava nebytového prostoru včetně změny účelu užívání ze stávajících obchodních prostor na kavárenský provoz a sjednocení vnější podobyy uliční přízemní části domu Dokument PDF 373_DOD_13_4 - Dod.č.4 k Sod-Podzimek a synové-Štefánikova 278-40.pdf 1.49 MB
Správa nemovitostí sportovního centra Barrandov Dokument PDF 1_1_OSM_08 dodatek č.1 ze 25.6.2013.pdf 1.09 MB
Oprava zařízení silnoproudé elektrotechniky v objektu VŠ U Santošky 17, Praha 5 Dokument PDF Smlouva 27 ZOMA 13.pdf 3.10 MB
Rámcová smlouva o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5 Dokument PDF 0008_0_OSP_13 CENTRA a.s.pdf 2.33 MB
Poskytnutí fin. neinvestičních prostředků pro Tsk Praha na realizaci provedení oprav povrchů chodníků a vozovek Dokument PDF 0020_0_OSP_13 Technická správa komunikací hl.m.Prahy.pdf 138.46 KB
Sanace a dekontaminace Dětského ostrova spočívající v odstranění ekologické zátěže Dětského ostrova Dokument PDF 0022_0_OSP_13 FREKO, a.s.pdf 740.31 KB
Dodatek č. 2 ke smlouvě 18/0/OSS/09 o provozu informačního centra Praha 5 Dokument PDF 018_2_OSS_09 dodatek.pdf 297.82 KB
Dodatek č. 3 ke smlouvě 18/0/OSS/09 o provozu informačního centra Praha 5 Dokument PDF 018_3_OSS_09 - dodatek_3_IC.pdf 225.11 KB
Zpracování souboru technických příloh pro podání žádosti o dotaci z OPŽPP pro následnou realizaci úsporných energetických opatření pro objekty objednatele Dokument PDF 019_0_OSS_13 SoD_CTI_bal2_signed.pdf 6.28 MB
Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 Dokument PDF 0176_0_OŠKS_13.pdf 3.96 MB
Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 Dokument PDF 0177_0_OŠKS_13.pdf 4.00 MB
Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 Dokument PDF 0179_0_OŠKS_13.pdf 3.80 MB
Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 Dokument PDF 0180_0_OŠKS_13.pdf 3.99 MB
Činnost Švandova divadla na Smíchově v roce 2013 - smlouva o spolupořadatelství Dokument PDF 0012_0_OŠKS_13.pdf 3.56 MB
Příkazní smlouva – zpracování podkladů Dokument PDF 008_0_OSS_14 -Příkazni_smlouva EAG_signed.pdf 2.17 MB
Činnost Švandova divadla na Smíchově v roce 2014 - smlouva o spolupořadatelství Dokument PDF 0125_0_OŠKS_14.pdf 4.69 MB
Technická správa komunikací hl. m. Prahy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích, 0008/0/OSP/2014 Dokument PDF Technická správy komunikací hl. m. Prahy_smlouva o dílo 0008_0_OSP_2014.pdf 245.75 KB
Technická správa komunikací hl. m. Prahy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích, 0026/0/OSP/2014 Dokument PDF Technická správa komunikací hl. m. Prahy_smlouva o zajištová.pdf 119.92 KB
Smlouva č. 34/0/OSS/07 o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www.praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz původní smlouva z r. 2007 + dodatky č. 1,2,3 a 4 Archiv ZIP 34_0_OSS_07 + dod. č.1,2,3,4.zip 9.35 MB
Smlouva č. 0027/0/OSS/08 o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server-SQL server původní smlouva z r. 2008 + dodatky ke smlouvě č. 1 a 2 Archiv ZIP 27_0_OSS _08 + dod. č.1,2.zip 6.55 MB
Dodatek č, 1 k rámcové smlouvě o mandátních činnostech Dokument PDF dodatek č. 1 k 2-0-ZOBP-12.pdf 66.52 KB
Rámcová smlouva o mandátních činnostech 2_0_ZOBP_12 (z r. 2012) Dokument PDF 2_0_ZOBP_12.pdf 6.99 MB
Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o mandátních činnostech Dokument PDF dodatek č. 1 k 39-0-ZOMP-11.pdf 73.81 KB
Rámcová smlouva o mandátních činnostech 39_0_ZOMP_11 (z r. 2011) Dokument PDF 39_0_ZOMP_11.pdf 6.61 MB
Smlouva o provozu informačního centra Praha 5 018_0_OSS_09 (z r. 2009) Dokument PDF 018_0_OSS_09.pdf 1.26 MB
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 018/0/OSS/09 o provozu informačního centra Praha 5 Dokument PDF 0018_4_OSS (OPP)_09.pdf 468.31 KB
Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/10 19/6/ODŽ/2010 (z r. 2015) Dokument PDF ROPID, příspěvková organizace_dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 19_0_ODŽ_2010.pdf 287.94 KB
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/10 19/5/ODŽ/2010 (z r. 2014) Dokument PDF Hlavní město Praha_dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci 19_0_ODŽ_2010.pdf 300.22 KB
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 19/0/ODŽ/2010 původní smlouva z r. 2010 Dokument PDF ROPID příspěvková organizace_Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 19_0_ODŽ_2010.pdf 756.12 KB
Ostatní
Partnerská smlouva Swiss Dokument PDF Partnership Agreement.pdf 2.67 MB