Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypravování sociálních pohřbů
podlimitní Hodnocení 04.06.2024 10.07.2024 10:00
Tiskové prostředí MČ Praha 5
nadlimitní Hodnocení 28.05.2024 28.06.2024 10:00
Pořízení nástroje pro zajištění kybernetické odolnosti úřadu při práci s daty, jejich ochrany včetně přístupů a komplexního monitoringu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 15.07.2024 10:00
Opravy podlah a sociálních zařízení v budovách úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října a Preslova 4, Praha 5
podlimitní Hodnocení 14.05.2024 30.05.2024 10:00
Dodávka montážního materiálu pro optické páteřní trasy a metalické datové rozvody
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2024 15.05.2024 10:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 – stavební úpravy k navýšení kapacity
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2024 20.05.2024 10:00
Stavební úpravy 3 bytů na adrese Plzeňská 442/209 a 442/211
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2024 14.05.2024 10:00
Vybudování chlazení v objektech Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15 a 21 – Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 02.05.2024 10:00
Odstranění závad z revize elektroinstalace objektu MČ Praha 5 na adrese Štefánikova 13, 15
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 29.04.2024 10:00
Vyhotovení předprojektové a projektové přípravy revitalizace parku Kavalírka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 23.04.2024 10:00
ZŠ a MŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 – oprava podlahy, obkladů a vybavení velké tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Stavební úpravy objektu Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 24.04.2024 10:00
Udržovací práce na pavlačích v objektu, na adrese Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 - Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2024 15.04.2024 10:00
Výměna oken 4.NP v objektu náměstí 14. října 802/11, Praha 5 - Smíchov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 09.04.2024 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojdílná 1117, Praha 5 - Košíře
podlimitní Hodnocení 19.03.2024 24.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››