Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oprava schodiště v parku Santoška"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2014 03.10.2014 10:00
"Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5-Smíchov: oprava komunikací, chodníků, zpevněných ploch a fasád v celém areálu; pavilony A, B, D, E."
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 01.10.2014 10:00
"Rekonstrukce dětského hřiště v parku Santoška na pozemku parc. č. 2084/1, k.ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 25.09.2014 10:00
"Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 25.09.2014 10:00
"Poliklinika Kartouzská, pavilon A,B,D - dílčí úpravy objektů"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 05.09.2014 10:00
"Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k.ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 02.09.2014 10:00
"Sportovní centrum Barrandov-dodání a montáž prvků za účelem modernizace systému měření a regulace"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 27.08.2014 10:00
ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice, rekonstrukce tělocvičny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2014 14.08.2014 00:00
MŠ Beníškové 988, Praha 5 - Košíře, objekt Nepomucká 1253 - oprava části střešní krytiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2014 07.08.2014 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10, obj. MŠ Náměstí 14. října 2994 - Oprava terasy nad hospodářským pavilonem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2014 07.08.2014 00:00
MŠ Podbělohorská 2185/1, Praha 5 - Košíře - odvlhčení objektu a provedení zateplovacího systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2014 30.07.2014 00:00
MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2014 30.07.2014 00:00
ZŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919 - Oprava tělocvičen
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2014 30.07.2014 00:00
Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - vybudování samostatných kotelen v budovách A, B a D
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2014 25.07.2014 00:00
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 - Smíchov - Výměna oken a úprava obvodového pláště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2014 25.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016