Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - statické zajištění objektu"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 15.09.2015 10:00
"Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 10:00
"Soubor energetických příloh k žádosti o dotace na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty MŠ a ZŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 10:00
"Výběr administrátora projektů Městské části Praha 5, který bude využívat možnosti čerpání evropských finančních prostředků z OPŽP a dalších vhodných dotačních titulů v období 2014 - 2020"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 10:00
"Nákup kompostérů pro občany Prahy 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 14.09.2015 10:00
"Recertifikace integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001 : 2008 (ČSN EN ISO 9001 : 2009) a ISO/IEC 27001 : 2005 (ČSN ISO/IEC 27001 : 2006)"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 02.09.2015 10:00
"MŠ Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 - Oprava areálových komunikací"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 28.08.2015 10:00
"MŠ DUHA, Praha 5 - Košíře - oplocení propůjčené zahrady"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 27.08.2015 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - výměna oken (II. etapa realizace - část B)"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015 27.08.2015 10:00
"Rekonstrukce chodníků"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 14.08.2015 10:00
"Věcné dary pro vítání občánků"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 11.08.2015 10:00
"Rekonstrukce asfaltového parkového chodníku Husovy sady - Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 11.08.2015 10:00
"Vypracování územní studie okolí ulice Plzeňská - Vrchlického"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 10:00
"Vypracování územní studie okolí ulice Radlická"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 10:00
"MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 4 - oprava zahradního domku a letních WC"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2015 20.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016