Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Zajištění oprav a servisní údržby osobních vozidel MČ Praha 5 značky ŠKODA včetně výměny a uskladnění pneumatik na rok 2015"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 12.02.2015 10:00
"Úprava střešního pláště a příprava pro půdní vestavbu v ZŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2015 09.02.2015 10:00
"Administrace veřejných zakázek pro veřejného zadavatele Městská část Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 02.02.2015 10:00
"Rekonstrukce sportoviště Aréna na pozemcích parc. č. 555 a 554, k.ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 09.02.2015 10:00
"Vyklízecí a zabezpečovací práce v památkové zóně Buďánka na objektech č. 132, 135, 136, 137, 145 a 220, Praha 5 - Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 02.02.2015 10:00
"Výběr dodavatele termohlavic a měřičů tepla včetně jejich instalace v sedmi domech ve správě MČ Praha "
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2014 12.01.2015 10:00
"Dodání hardwarového vybavení pro ˇUřad městské části Praha 5 - 47 kompletních sestav notebooků"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 08.12.2014 10:00
"Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k.ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 11.11.2014 11:00
"Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k.ú. Motol"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 11.11.2014 11:00
"Revitalizace pěších zón na Barrandově-průchod na Trnkovo náměstí"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014 07.10.2014 10:00
"Dětský ostrov - Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"
podlimitní Zadáno 22.09.2014 16.10.2014 10:55
"Oprava schodiště v parku Santoška"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2014 03.10.2014 10:00
"Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5-Smíchov: oprava komunikací, chodníků, zpevněných ploch a fasád v celém areálu; pavilony A, B, D, E."
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 01.10.2014 10:00
"Rekonstrukce dětského hřiště v parku Santoška na pozemku parc. č. 2084/1, k.ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 25.09.2014 10:00
"Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 25.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016