Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov Městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 02.06.2015 10:00
"Štefánikova 68/12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 28.05.2015 10:00
"Digitalizace pasportu zeleně MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 02.06.2015 10:00
"Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro Odbor majetku a investic, ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 26.05.2015 10:00
"Zajištění opěrné zdi parku Klamovka"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 20.05.2015 10:00
"ZŠ a MŠ GRAFICKÁ, Holečkova 38, Praha 5 - Oprava oplocení"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 20.05.2015 10:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školství a kultury, Odbor sociální problematiky a Odbor bezpečnostní a prevence kriminality Úřadu městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2015 19.05.2015 10:00
"Oprava sociálního zařízení ve 3. a 5. NP a ostatních souvisejících prostor Úřadu městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 07.05.2015 10:00
"Vyklízecí a zabezpečovací práce v památkové zóně Buďánka na objektech č. 135, 137-2, 145 a 220, Praha 5 - Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2015 04.05.2015 10:00
"Vypracování projektové dokumentace pro objekty v ul. Strakonická 2582/1b, Klikatá 1238/90 a Lesnická 8/1155, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015 21.04.2015 10:00
"Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy stavebního úřadu"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 20.04.2015 10:00
"Poradenské služby v oblasti neinvestičních EU dotací"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 17.04.2015 10:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti nakládání s movitým i nemovitým majetkem MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 15.04.2015 12:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti správy a vymáhání pohledávek a dalších souvisejících nároků Městské části Praha 5, včetně zastupování Městské části Praha 5 v soudních a jiných řízeních týkajících se této oblasti"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 15.04.2015 12:00
"Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - Smíchov: celková oprava výtahů"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 04.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016