Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Nádražní 286/20 - osazení vyrobených oken a vstupních dveří do bytů dvorní fasády a oprava a nátěr dvorní fasády"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 16.05.2016 10:00
"Energetická certifikace budov"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 11.05.2016 10:00
"Oprava terasy a překotvení ozdobných prvků římsy na budově Nám. 14. října 4"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 04.05.2016 11:00
"Rekonstrukce č. p. 886/4 ul. Záhorského - jesle, kulturní a volnočasové centrum"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 06.05.2016 10:00
"Úprava objektu - Preslova ulice"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 22.04.2016 09:30
"ZŠ a MŠ Tyršova, obj. ZŠ, Praha 5 - Jinonice - vestavba do půdního prostoru - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 02.05.2016 10:00
"Oprava střechy obj. Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 12.04.2016 10:00
"Správa objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5"
podlimitní Zadáno 04.04.2016 20.04.2016 10:00
"Talent Prahy 5 (2016 - 2019)"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 05.04.2016 10:00
"Objemové studie na nově navržené objekty - pošta Barrandov, Svornosti, Stroupežnického a Kobrova"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 04.04.2016 10:00
"Tisk časopisu MČ Praha 5 - Pětka pro vás"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 23.03.2016 08:00
"Dodávka a instalace systému videozvonků, na vybraných ZŠ zřízených MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 14.03.2016 14:00
"Analytická fáze procesu participace v lokalitě Plzeňská a Vrchlického, jako podklad pro vypracování urbanisticko-architektonické studie - 1. a 2. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 11.03.2016 11:00
"Mlékárna - Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 10.03.2016 10:00
"Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov, zajištění přípravných podkladů pro zadání architektonické studie a projektové dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 03.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016