Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Projekt sanace na pozemku p.č. 1497, k.ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015 12.11.2015 10:00
"Projekt sanace na pozemku p.č. 386/5, k.ú. Motol"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015 12.11.2015 10:00
"II. etapa rekonstrukce sportoviště u ulice Bchovská na pozemku parc. č. 764/227, k.ú. Jinonice, obec Praha"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 02.11.2015 10:00
"Distribuce časopisu MČ Praha 5 - Pětka pro vás"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 02.11.2015 10:00
"Expertní služby pro zvýšení kvality řízení projektů ICT a čerpání prostředků z EU fondů"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 15.10.2015 10:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor ochrany životního prostředí, Odbor územního rozvoje, Odbor správy veřejného prostranství Úřadu městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 13.10.2015 10:00
"Realizaci návrhu záchrany a konzervace domů v osadě Buďánka - č.p. 132, 135, 136, 137, 145, 220, včetně zajištění opěrných zdí na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 13.10.2015 10:00
"Servis kabelových rozvodů LAN"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015 07.10.2015 10:00
"Pasportizace nepovolených skládek odpadu a staré ekologické zátěže - SEZ na území MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015 07.10.2015 10:00
"Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 24.09.2015 10:00
"Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2015 23.09.2015 10:00
"Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov Městské části Praha 5"
nadlimitní Zadáno 14.09.2015 18.11.2015 10:00
"Provádění revizí, servisu a instalací slaboproudých bezpečnostních systémů v budovách Úřadu MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 16.09.2015 10:00
"Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - statické zajištění objektu"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 15.09.2015 10:00
"Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016