Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je tedy provedení stavebních prací podle dokumentace pro provádění stavby, zpracované v červnu 2021 generálním projektantem ATIKING s.r.o., Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10, IČ: 264 643 14, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Provedením stavebních prací dojde ke komplexní obnově veřejného prostoru parku Mrázovka v katastrálním území Smíchov [729051], parcel. č. 2389, 2316, 2319, 2320, 2324, 2327, 2331, 2335, 2340, 2341, 2351, 2354, 2362, 2365, 2377, 2378, 2379, 2381/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, 2382/7, 2382/8, 2382/9, 2388, 2390, 4889/2, 4889/3.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.08.2022 10:00
Datum zahájení: 20.06.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: