Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je tedy provedení stavebních prací za účelem vybudování spisového archivu a technických prostor v budově Úřadu Štefánikova 17, a to včetně vybudování záložního zdroje energie a dodávky regálového systému, vše podle projektové dokumentace vypracované v červnu 2020 projektovou organizací kcarch s.ro., Thámova 221/7, 186 00 Praha 8, IČO: 28999070, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.08.2022 10:00
Datum zahájení: 15.07.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: