Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně systému MaR, uvedení do provozu a zajištění servisu v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně systému MaR, uvedení do provozu a zajištění servisu po dobu 4 let v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5.
Jedná se především o:
- Demontáž stávajícího zařízení;
- Dodávku 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně dopravy do místa plnění;
- Montáž nových jednotek vzduchotechniky;
- Další práce nezbytné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky;
- Zaškolení personálu Aquaparku Barrandov (5 osob v rozsahu celkem 5 hodin);
- Zajištění servisu jednotek vzduchotechniky po dobu 4 let.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.09.2022 10:00
Datum zahájení: 24.08.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: