Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění technologií IT i technické podpory voleb v letech 2023 - 2026 formou služby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je pronájem technologií IT včetně technické podpory voleb v letech 2023 - 2026 formou služby. Jedná se o vybavení volebních místností Městské části Praha 5 (zahrnující rozvoz, rozmístění a následný svoz) IT technikou pro zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování v okrskových volebních komisích a odborný support po celou dobu jednotlivých volebních kol.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.10.2022 10:00
Datum zahájení: 21.09.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: