Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova, Praha 5.
Dětské hřiště Kudrnova v Motole je v těsné blízkosti hřiště Deylova, kde se běžně děti „přelévají“ z jednoho hřiště na druhé. Děti se škrábou do svahu, který obě hřiště odděluje, sbíhají dolů, nebo se snaží sjet po tzv. „kalhotách“. Dle návrhu participativního projektu vzniklo koncepční řešení, které nabídne propojení obou hřišť pozemní skluzavkou. Skluzavka bude umístěna v pravé části svahu v místě vyježděného koryta tak, aby v levé části zbýval dostatečný prostor pro zimní sáňkování. Pod skluzavkou bude vybudována vhodná dopadová plocha. Pro usnadnění stoupání do svahu, zejména menším dětem, bude instalováno vodicí lano a lezecké úchyty. V rámci realizace bude u hřiště provedeno umístění zemních trampolín, ozelenění svahu, tj. výsadby keřů a živého plotu.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.10.2022 10:00
Datum zahájení: 05.10.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: