Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy bytových jednotek č. 2, č. 3 a č. 10, Zborovská 526/44, 150 00 Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jsou stavební úpravy ve vnitřních prostorách 3 bytových jednotek s plánovanou obnovou povrchů stěn, stropů, podlah, výměnou technického zařízení a dalších souvisejících prací dle zadání zadavatele.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Bc. Eva Soukupová, referent Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: eva.soukupova@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.04.2023 10:00
Datum zahájení: 22.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: