Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Sady Na Skalce - revitalizace"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Plněním veřejné zakázky jsou stavební a zahradnické práce a související dodávky na revitalizaci historického parku Sady Na Skalce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele ( Městská část Praha 5, nám. 14.října 4, 150 22, Praha 5 do podatelny), a to v pracovních dnech od 9.30 do 14.00 hod. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na shora uvedenou adresu (Městská část Praha 5), a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.
Kontakt: Osoba zastupující zadavatele v řízení :
AAA zakázky s.r.o., U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ 28960335
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Hájková
tel.: 603 525 970
e-mail: hajkova@aaazakazky.cz
doručovací adresa: Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v listinné podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28. 01. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 22. 12. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: