Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Vysvětlení ZD č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. První část byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 2 ks diskových polí a 4 ks serverů s veškerým potřebným příslušenstvím do dvou lokalit zadavatele, a to vč. rozdělení infrastruktury a zajištění navazující technické podpory výrobce po dobu 3 let.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace - technická specifikace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.10.2023 10:00
Datum zahájení: 15.09.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: