Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kompletního zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích a souvisejících služeb (dále jen „tiskových služeb") pro jednotlivé veřejné zadavatele, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22
(podatelna na stejné adrese)
Kontakt: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24303321
kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Sommer, advokát
e-mail: sommer@akbrodec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07. 04. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: