Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: STACIONÁRNÍ RADARY PRAHA 5
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je dodání a následná instalace stacionárních měřičů okamžité rychlosti blíže specifikovaných v příloze č. 1 této Výzvy, a to v oblastech blíže specifikovaných v příloze č. 2 této Výzvy. Cílem záměru je přispět k celkovému zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací ve vytypovaných lokalitách.

Kód klasifikace předmětu CPV: 34932000-9 – Radarová zařízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Mgr. Jakub Řehoř, advokát; tel.: +420602187739; e-mail: jakub.rehor@akrehor.cz
Ilona Sádlová, vedoucí Oddělení výběrových řízení ;tel.: 257 000 847, e-mail: ilona.sadlova@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.09.2018 10:00
Datum zahájení: 17.08.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: