Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "KC Prádelna – úpravy podlah"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je výměna podlahy ve 2. NP objektu Komunitního centra Praha 5 – Smíchov, Holečkova 38a. Hlavní místnost ve 2. NP je užívána k široké škále aktivit, čímž došlo postupem času k velkému opotřebení původní dřevěné podlahy. Důvodem velkého opotřebení je použití nevhodného materiálu (měkkého dřeva) na finální vrstvu podlahy. Navrhované stavební úpravy spočívají v odstranění stávající podlahy a její nahrazení odolnější finální vrstvou z tvrdého dřeva. Součástí prací je i výměna podkladních vrstev podlahy.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22 - podatelna
Kontakt: Bc. Eliška Svobodová, referent oddělení výběrových řízení,
tel.: 257 000 574, e-mail: eliska.svobodova@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR pro zveřejnění na PZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.09.2018 10:00
Datum zahájení: 27.08.2018 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: