Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pokládka podlahové krytiny pro administrativní budovy ÚMČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem
a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací spočívajících v pokládce nové podlahové krytiny v administrativních budovách zadavatele, včetně kompletní likvidace stávající podlahové krytiny, a to společně se zajištěním obkladových lišt, přechodových lišt, prahů a všech souvisejících prací.

Zadavatel očekává, že touto veřejnou zakázkou vybere na období 4 let jednoho stálého
dodavatele, který bude zajišťovat postupnou obměnu podlahové krytiny v administrativních budovách zadavatele, a bude dále spolupracovat při rekonstrukci kanceláří, které jsou v havarijním stavu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Alena Holásková, e-mail: alena.holaskova@karolas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.02.2019 10:00
Datum zahájení: 28.01.2019 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: