Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 1020/70, o výměře 849 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Mgr. Jakub Řehoř, advokát, tel.: +420602187739, e-mail: jakub.rehor@akrehor.cz
Ilona Sádlová, vedoucí Oddělení výběrových řízení ;tel.: 257 000 847, e-mail: ilona.sadlova@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.02.2019 09:00
Datum zahájení: 25.01.2019 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: