Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na služby je realizace zákonných revizí, servisu, oprav a instalací bezpečnostních systémů v rozsahu a způsobem blíže specifikovaným v příloze č. 1 Výzvy, a to v objektech blíže specifikovaných v příloze č. 2 Výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.11.2019 11:00
Datum zahájení: 04.10.2019 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: