Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude zajištění komplexního řešení hromadné korespondence zadavatele, přičemž tato služba zahrnuje zejména tisk adresného oboustranného dokumentu s proměnnými údaji barevně, kompletaci – párování adresného dokumentu do obálky C5 s modrým pruhem a dodejkou a potisk obálky. Výstupem poštovních služeb – tzv. „hybridní pošty“ – je rozeslání dopisů jako doporučených zásilek s dodejkou do vlastních rukou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.12.2019 10:00
Datum zahájení: 03.10.2019 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: