Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku, a to zejména v následujících kategoriích (oblastech):
- Živelní pojištění,
- Pojištění pro případ odcizení a loupeže,
- Pojištění pro případ vandalismu,
- Pojištění skel.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Kateřina Gerychová, katerina.gerychova@karolas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.02.2020 10:00
Datum zahájení: 04.12.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: