Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy hospodářského objektu v areálu jeslí spočívající v zateplení obálky budovy a úpravě přilehlých zpevněných ploch. Dále je řešena úprava vedení venkovního plynového potrubí na fasádě, oprava střešního pláště a jeho zateplení.
Podrobně viz ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Michaela Švachová, tel.:+420 222 261 460, email: administrace@krutakpartners.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.04.2020 10:00
Datum zahájení: 20.03.2020 13:00