Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce a přístavba objektu na Doubkové – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby na Klubovou kavárnu, v ul. Na Doubkové 9, Praha 5. Součástí zakázky je zajištění všech dostupných podkladů, stavebně technický průzkum, doměření, zjištění inženýrských sítí a posouzení jejich stavu. Projektová dokumentace bude také řešit částečné odstranění staveb stávajících objektů tvořící garáže a stavby určené pro pracovníky. Zadavatel uvádí, že jeho cílem a záměrem je realizace „dřevěné“ varianty dle přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace – Studie klubové kavárny skautu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, referent Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.09.2020 10:00
Datum zahájení: 08.09.2020 14:00