Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Plácek v Hlubočepích, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a parkové úpravy části rekreační plochy na pozemku p.č. 1282/1 v ulici K Dalejím, Hlubočepy. V rámci rekonstrukce zde budou zbudovány veřejné toalety a malá společenská klubovna, dále budou provedeny úpravy stávající zeleně a vysazena nová zeleň, zbudovány cesty pro pěší, dětské hřiště a posezení s ohništěm.
Předmětem je realizace nové varianty veřejně přístupného prostoru s dětským hřištěm přírodního charakteru na „Plácku“ v Hlubočepích, parc. č. 1282/1, k.ú. Hlubočepy. Tento plánovaný projekt je řešen v souvislosti s již realizovaným projektem komunitní zahrady v Hlubočepích (ve svahu přes ulici). Zájmové území se nachází na rozhraní ulic K Dalejím a Hlubočepská. V současnosti je pozemek využíván ke stejným účelům, jako je plánem v budoucnu. Momentálně je na tomto místě rostlá náletová zeleň, dětské hřiště je velmi zašlé, chybí sociální zařízení a přístup je omezen pouze z jedné strany. Objekt je ve vlastnictví hlavního města Prahy a je ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 5. Plocha dotčená stavebními úpravami činí cca 2017 m2.
Podrobně viz ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Michaela Švachová, tel.:+420 777 508 984, email: administrace@krutakpartners.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.10.2020 10:00
Datum zahájení: 24.09.2020 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):