Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Náhrada systému zálohování MČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je obnova stávajícího zálohovacího řešení, a to formou dodávky nového zálohovacího systému včetně výměny uložiště záloh, páskové knihovny a zapojení do nové SAN infrastruktury Úřadu městské části Praha 5 vč. příslušných licencí.
Plnění zahrnuje zejména dodávku:
• 1 kompletu dvou řídicích serverů a jednoho diskového úložiště, s kvalitativním určením specifikovaným v přílohách zadávací dokumentace,
• 1 kompletu páskového úložiště, s kvalitativním určením specifikovaným v v přílohách zadávací dokumentace,
• 1 kompletu software pro zálohování, s kvalitativním určením specifikovaným v přílohách zadávací dokumentace,
• veškerých instalačních a konfiguračních prací.
Předmětem plnění je pořízení nového centrálního systému a souvisejících komponent pro provoz zálohování IT infrastruktury (cca 100 virtuálních serverů - 60 na platformě Microsoft a 40 Linux), s provozními aplikacemi např.: Ginis, Proxio Agendio, EOS, Vita, Datacentrum, MS Exchange, HP IMC, SYM SEP, SMG, databázovými servery MS SQL, souborovými servery, atd.), včetně jejich instalace a konfigurace.
Součástí dodávky je také záruka za jakost dodaného zboží po dobu 84 měsíců od dodání.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technické specifikace v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: zakazky@randalegal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.12.2020 10:00
Datum zahájení: 11.11.2020 16:20
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):