Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Grafické služby pro MČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je poskytování grafických prací pro Městskou část Praha 5 v rozsahu dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, pověřen vedením Oddělení zadávání veřejných zakázek, e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 10:00
Datum zahájení: 28.01.2021 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: