Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude zhotovení díla – ubytovacího zařízení pro seniory. Předmět plnění veřejné zakázky a jeho rozsah je dále blíže specifikován zadávací dokumentaci, zejména v dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 1 Výzvy), ve Výkazu výměr stavby (příloha č. 2 Výzvy) a ve smlouvě o dílo a jejích přílohách (příloha č. 3 Výzvy).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Mgr. et Mgr. Filip Komárek, advokát
Telefon: +420 224 409 920
E-mail: komarek@akegv.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.01.2022 10:00
Datum zahájení: 01.12.2021 17:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: