Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: POZIMOS, a.s.
IČO: 00147389
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 68 828 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 83 281 880,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2022