Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Antigraffiti program MČ Praha 5
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody obsaženého v části 3 zadávací dokumentace.
3
- Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr)
- Zednické opravy
- Příprava povrchu
- Barevný nátěr
- Primer
- Antigraffiti nátěr
- Pravidelný monitoring
Předmětem zadávané rámcové dohody je zajištění prací a činností spojených se zajišťováním komplexního Antigraffiti programu spočívajícím v odstraňování sprejových nástřiků – graffiti na objektech nacházejících se na území Městské části Praha 5 (dále jen „MČP5“).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Martina Gašpárová, tel.:+420 777 508 984, email: administrace@krutakpartners.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.06.2022 10:00
Datum zahájení: 10.05.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: