Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Udržovací práce ve 3. NP objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jsou stavební úpravy definované projektovou dokumentací, zahrnující i přípravu stávajícího povrchu pro následné provedení nášlapných vrstev.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kontakt: Ing. Petr Topič, pověřen vedeném Oddělení zadávání veřejných zakázek,
e-mail: petr.topic@praha5.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.07.2022 10:00
Datum zahájení: 23.06.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: