Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypravování sociálních pohřbů
podlimitní Hodnocení 04.06.2024 10.07.2024 10:00
Tiskové prostředí MČ Praha 5
nadlimitní Hodnocení 28.05.2024 28.06.2024 10:00
Pořízení nástroje pro zajištění kybernetické odolnosti úřadu při práci s daty, jejich ochrany včetně přístupů a komplexního monitoringu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 15.07.2024 10:00
Opravy podlah a sociálních zařízení v budovách úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října a Preslova 4, Praha 5
podlimitní Hodnocení 14.05.2024 30.05.2024 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojdílná 1117, Praha 5 - Košíře
podlimitní Hodnocení 19.03.2024 24.04.2024 10:00
Přístavba MŠ Nad Palatou, objektu Pod Lipkami 3183/5, Praha 5
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2024 06.05.2024 10:00
Poskytování poštovních služeb - PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2022 21.10.2022 12:00
všechny zakázky