Veřejné zakázky městské části Praha 5

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování poštovních služeb - PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2022 21.10.2022 12:00
Správa vybraných objektů MČ Praha 5
nadlimitní Hodnocení 26.07.2022 31.08.2022 10:00
Projektový management - správce stavby ZŠ V Cibulkách, Praha 5
nadlimitní Hodnocení 26.07.2022 17.10.2022 10:00
Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
podlimitní Vyhodnoceno 25.07.2022 03.10.2022 10:00
Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
podlimitní Hodnocení 15.07.2022 22.08.2022 10:00
Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce BJ 3;4;8;13;15
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2022 23.08.2022 10:00
Výtvarná soutěž - Památník Ferdinanda Peroutky
podlimitní Vyhodnoceno 20.12.2021 11.03.2022 13:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení základní školy "Škola Smíchov"
nadlimitní Vyhodnoceno 12.03.2018 04.05.2018 17:00
všechny zakázky