Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Sady Na Skalce - revitalizace"
Odesílatel Zdeněk Pešek
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2015 11:00:33
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den. K Vaší žádosti o poskytnutí DI uvádíme toto : V záhlaví textové části ZD je uvedeno, že se zadavatel v souladu s ustanovením § 151 zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení zákona, souvisejících s tímto ZŘ, nechal zastoupit jinou osobou. Touto osobou je firma AAA zakázky s.r.o. (kontaktní údaje viz ZD). V čl. č.11 a č.12 textové části ZD je jednoznačně popsáno, jakým způsobem lze získat další informace a jaký je způsob pro přístup k ZD a jejím přílohám. Proto Vaši žádost o DI postupuji pověřené osobě zadavatele, která s Vámi tuto žádost o poskytnutí DI vyřídí v zákonem stanovených lhůtách a v souladu se ZD k tomuto ZŘ.

Původní zpráva

Datum 09.01.2015 09:14:53
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, žádáme o poskytnutí přílohy č.2 ze Zadávací dokumentace 4.2. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení dle §53odst.1 zákona. Děkuji