Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
Odesílatel Ilona Sádlová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2019 14:42:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.zip (1.77 MB)
- Vysvětlení ZD č. 1.zip (1.77 MB)