Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Odesílatel Šárka Kryglová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2020 18:42:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty_SIGNED.pdf (223.02 KB)