Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Odesílatel Šárka Kryglová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 11:34:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 + Prohlídka místa plnění

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 + Prohlídka místa plnění


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 + Prohlídka místa plnění_SIGNED.pdf (205.48 KB)