Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Odesílatel Šárka Kryglová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2020 16:48:20
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 + Upravený výkaz výměr


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11_SIGNED.pdf (193.80 KB)
- Oprava fasád objektů MČ Prahy 5 oprava fasády č.p.1381 R1 - slepý rozpočet pro VZ.xls (229.50 KB)