Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov
Odesílatel Michaela Švachová
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2021 16:24:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_SIGNED.pdf (274.15 KB)