Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové ZŠ V Cibulkách - Na Výši
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2022 16:38:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 včetně Přílohy č.1 - Aktualizované znění zadávací dokumentace.

S pozdravem,

M. Olmerová


Přílohy
- MČP5_VZ Výstavba nové ZŠ V Cibulkách_Na Výši_VZD_05.pdf (322.52 KB)
- P01_MČP5_Cibulka_ZD.docx (237.02 KB)