Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2022 12:55:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v návaznosti na dotaz uchazeče ve výše uvedené veřejné zakázce zveřejňuje vysvětlení, doplnění a změnu dokumentace včetně přílohy č. 1, tj. aktualizované zadávací dokumentace včetně vyznačených změn.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Úpravy prostor - Archiv -Štefánikova _VZD_01.pdf (535.05 KB)
- Zadávací dokumentace (8).docx (261.92 KB)