Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2022 18:03:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 včetně přílohy

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně přílohy


Přílohy
- MČP5_VZ Archiv Štefánikova_VZD_02.pdf (173.81 KB)
- P01_Příloha č. 6 ZD_Opravená.rar (357.88 KB)