Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 19:12:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den.
V příloze zprávy si dovolujeme zaslat Vysvětlení zadávací dokumentace č.4, a to z vlastní iniciativy. Přílohou tohoto Vysvětlení je aktualizovaná zadávací dokumentace s vyznačenými změnami a její příloha č. 3.
S pozdravem Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MCP5_VZ Mrazovka_VZD_4.pdf (776.36 KB)
- Mrazovka -Zadavaci dokumentace new.pdf (1.10 MB)
- Priloha c. 3 ZD - Vzor Seznamu vyznamnych stavebnich praci a sluzeb-new.docx (141.16 KB)