Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2022 17:26:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 včetně související přílohy č.1 , kterou je doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_04.pdf (533.02 KB)
- Příloha č. 1 VZD 04-P02 -Změna - ZD_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_19.8.2022.rar (1.34 MB)