Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele Městská část Praha 5 [IČO: 00063631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2022 18:38:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 včetně související přílohy č.1, kterou je složka MaR.
Ing. Petr Hrubý


Přílohy
- MČP5_VZ Rekonstrukce Pod Žvahovem_VZD_05.pdf (533.91 KB)
- MaR.zip (5.02 MB)